image

Latih To A merupakan kompilasi soalan objektif yang merangkumi keseluruhan bab 1 tingkatan 4 subjek Sejarah. Sebanyak 100 soalan telah disediakan dengan menggunakan pelbagai teknik penyoalan. Latihan ini akan membantu calon SPM untuk menguasai kertas 1 SPM.


Goals/Objectives

Latih To A merupakan soalan yang menyeluruh dan membolehkan calon SPM mudah menguasai kertas 1 Sejarah. Ayuh cuba menjawab 100 soalan yang tersedia. Anda pasti teruja.

Instructor Biography

Penulis merupakan seorang guru yang berpengalaman luas dalam subjek sejarah. Pengalaman mengajar selama 8 tahun memberikan kemahiran dalam menganalisis soalan-soalan SPM yang lalu. Penulis juga merupakan penceramah teknik menjawab kertas 1, kertas 2 dan kertas 3 SPM.

Copyright © 2024 MindAppz Sdn Bhd. All rights reserved.