image

Buku ini boleh memotivasikan diri untuk selalu bersyukur.


Goals/Objectives

Buku ini dikarang untuk memotivasikan pembaca untuk selalu bersyukur.

Instructor Biography

Berpengalaman sebagai seorang pendidik selama 34 tahun. Lepasan Open University Of Malaysia dalam bidang Tesl. Mengajar di salah sebuah sekolah rendah di Malaysia. Mempunyai minat yang mendalam dalam bidang penulisan kreatif. 

Copyright © 2024 MindAppz Sdn Bhd. All rights reserved.