image

Modul ini memfokuskan kepada aktiviti-aktiviti motor kasar yang menjadi keperluan untuk perkembangan kanak-kanak 0-6 tahun. Aktiviti motor kasar dapat membantu keberdikarian kanak-kanak dalam kehidupan harian, membantu anak fokus dan seterusnya membantu kestabilan emosi kanak-kanak. Aktiviti motor kasar di dalam modul ini di datangkan dengan strategi dan objektif perkembangan untuk setiap aktiviti yang dijalankan.


Instructor Biography

Puan Norliyana Binti Raya, Jurupulih Carakerja yang berpengalaman lebih 14 tahun dalam bidang Pemulihan Carakerja yang kini mengasaskan Program Little Rehab, yang mana memfokuskan kepada intervensi awal untuk kanak-kanak berkeperluan khas dan lewat perkembangan. Program Little Rehab juga menyediakan modul perkembangan untuk kanak-kanak 0-6 tahun. 

Copyright © 2024 MindAppz Sdn Bhd. All rights reserved.