image

Buku ini didatangkan dengan aktiviti-aktiviti sensori yang boleh dijalankan untuk kanak-kanak pada umur 0-6 tahun.


Content Outline

Aktiviti Deria Sentuhan (Tactile Activities)
Vestibular
Proprioception
Gustatory & Oral Motor

Instructor Biography

Puan Norliyana Binti Raya, seorang Jurupulih Carakerja berpengalaman selama lebih 14 tahun dalam bidang Pemulihan Carakerja (Paediatrik). Mempunyai Ijazah dan Diploma Pemulihan Carakerja dari Universiti Teknologi Mara (UiTM) dan pernah berkhidmat di Pusat Perubatan Universiti Malaya, pusat terapi swasta di sekitar Lembah Klang dan kini mengasaskan Little Rehab Program yang memfokuskan kepada memberi intervensi awal dan latihan awal vokasional kepada kanak-kanak berkeperluan khas serta kanak-kanak lewat perkembangan.

Copyright © 2024 MindAppz Sdn Bhd. All rights reserved.