image

Buku ini menghimpunkan pelbagai topik yang berkaitan dengan teater dan drama termasuk juga dalam konteks drama dalam pendidikan. Ia juga berkisarkan tentang sejarah perkembangan drama Melayu di Malaysia dan juga pengenalan mengenai teori-teori teater barat. Dalam konteks pendidikan abad ke-21, ternyata buku ini dapat memperkayakan konsep kemahiran mengajar iaitu dengan menggabungkan kemahiran holistik dan kemahiran kreatif.

 

Semua huraian dalam buku ini merangkumi pengenalan, definisi, konsep, kaedah, teori dan teknik pengajaran dan pembelajaran untuk membentuk daya pemikiran yang kreatif dan sistematis. Selain itu, dimuatkan juga dua contoh penulisan naskhah drama iaitu Drama Remaja dan Drama Kanak-kanak sebagai rujukan. Buku ini sesuai dijadikan panduan dan bimbingan dalam menyuntik integriti pendidik dan bakal guru bagi mempertingkatkan profesion guru yang inovatif. Dengan penerbitan buku ini, khalayak sastera dapat mengetahui perjalanan dalam menempuhi perkembangan genre teater dan drama. 

 

Di samping itu, buku ini dapat dijadikan rujukan kepada para pelajar khususnya serta pengamal drama dan teater amnya. 


Instructor Biography

Ani Omar, Mohd Amir Mohd Zahari dan Farra Humairah Mohd merupakan penulis buku ini.

Copyright © 2024 MindAppz Sdn Bhd. All rights reserved.